Internal Server Error - chyba 500

Internal Server Error – chyba 500

Táto chyba je najčastejšie spôsobená nepovolenou direktívou v konfiguračnom súbore .htaccess alebo zlými právami súborov/adresárov.

Nepovolené direktívy v .htaccess sú najčastejšie Options, php_flag, php_value. Options môžete zakomentovať použitím znaku mriežka alebo ju môžete úplne odstrániť. Toto nastavenie už je nastavené na úrovni Apache servera. Nastavenia php_flag a php_value, viete vykonať priamo v konfiguračnom súbore php.ini, ku ktorému máte prístup v adresári „conf“ cez FTP.

Pokiaľ máte nastavené práva súborov alebo adresárov na 777, tak dostanete takisto chybu 500. Odporúčané práva na serveroch sú 755 pre adresáre a 644 pre súbory.

Bližšie informácie o chybe 500 nájdete v error logoch v adresári „logs“ cez FTP.