Firemné materiály

Ponúkam vytvorenie grafických návrhov

Zabezpečujeme celú škálu grafických prác - od návrhu až po finálnu realizáciu návrhu. Ponúkame kompletný full-servis ohľadom grafických návrhov a DTP prác - od počítačového spracovania až po export súborov pre ofsetovú tlač.

Navrhujeme rôznu grafiku plagátov, billboardov, inzerátov, prospektov, letákov, brožúr, výročných správ, vizitiek, či hospodárskych tlačovín. Realizujeme i typografické úpravy kníh, časopisov, novín a iných periodík.

Firemný postoj sa prejavuje nielen v priamom kontakte so zákazníkmi, ale aj prostredníctvom firemných materiálov. Prehľadnosť, ľahká identifikácia a jednotnosť firemných materiálov je veľmi dôležitá firemná identita (corporate identity). Posilňuje dôveryhodnosť a poznateľnosť firmy u zákazníkov.

Firemné materiály

Grafický návrh prezentačného profilu spoločnosti zahŕňa vytvorenie vizualizácie ako spoločnosť vyzerá a pôsobí v očiach verejnosti. Tento grafický návrh odráža hodnoty, ciele a posolstvo spoločnosti zároveň je príťažlivý a profesionálny.

Niektoré kroky, ktoré by ste mohli zvážiť pri tvorbe grafického návrhu prezentačného profilu spoločnosti:

  1. Zistite, aký typ spoločnosti ste: Vytvorte si predstavu o tom, aký typ spoločnosti ste a aké sú vaše ciele a hodnoty. To vám pomôže pri tvorbe grafického návrhu, ktorý bude odpovedať vašej identity.
  2. Vyberte si farebnú schému: Farebná schéma je dôležitým aspektom grafického návrhu. Vyberte si farebnú schému, ktorá bude vyhovovať vašej spoločnosti a bude príťažlivá pre vašu cieľovú skupinu.
  3. Vyberte si fonty: Používajte fonty, ktoré sú prístupné a ľahko čitateľné. Zvážte použitie niekoľkých rôznych fontov pre rôzne účely, ako je napríklad titulok alebo podtitulok.
  4. Pridajte obrázky a ikony: Používajte obrázky a ikony, ktoré budú príťažlivé a budú dobre zapadať do celkového vzhľadu profilu. Môžete tiež použiť vlastné obrázky alebo fotografie, ktoré budú odrážať vašu spoločnosť alebo produkty.
  5. Zohľadnite použitie: Zvážte, ako budete používať grafický návrh profilu spoločnosti. Bude sa používať na tlačené materiály, ako sú letáky alebo vizitky, alebo len na digitálne médiá, ako sú webové stránky alebo sociálne siete.

Vytvorenie grafických návrhov:
logá,
vizitky,
letáky,
katalógy,
plagáty,
certifikáty,
obálky kníh a časopisov,
zároveň aj tlač grafických návrhov.