Správanie sa čitateľa ako základ directmarketingu

Správanie sa čitateľa ako základ directmarketingu

Osobný rozhovor

Skladá sa z viacerých malých áno, alebo nie – ich súčet na konci určí reakciu

Správanie sa čitateľa ako základ directmarketingu

Direct Marketing žije z dialógu

Direct marketing je „náhradou“ osobného rozhovoru medzi predajcom a zákazníkom: list, telefón, kupónový inzerát, internet,…

 • na konci každého takéhoto dialógu stojí samotný cieľ: pozitívna reakcia zákazníka, pretože
 • správa, ktorú zákazníkovi zasielame nie je ešte dialóg
 • správa musí prísť, musí byť prečítaná a pochopená = či sa toto všetko odohralo nám ukáže len odpoveď/reakcia adresáta

Informácie bez reakcie sú monológom!

 

Nemý dialóg direct mailu

 • direct mail musí dopredu očakávať otázky klienta a hneď mu ponúkať odpovede
 • na rozdiel od ústneho rozhovoru, kde najsilnejšie argumenty povieme na konci, pri DM ich musíme položiť na stôl hneď, aby sme záujem čitateľa nestratili
 • pri osobnom stretnutí riadi smer rozhovoru obchodník
 • direct mail musí byť pripravený tak, aby adresát čítal v následnosti, ktorú potrebujeme

Oči majú vlastné pravidlá

Oko za zastaví na jednom bode na cca 200-400 milisekundy (msec) – tieto body sa nazývajú fixácia

 • len počas fixácie dokáže oko ostro vidieť a čítať
 • a to tiež len v uhle 2 stupne – to sú v závislosti od veľkosti písma a známosti slova 3-5 slabík
 • to znamená, že na to aby oko prečítalo jeden riadok musí oko priemerne 5x na 200 msec zastaviť

Prvý dojem rozhoduje

 • na otvorenie, vybratie a zbežné preletenie cca 20g mailingu potrebujeme
  cca 20 sec. – týchto 20sec je rozhodujúcich – oko spraví 50-100 fixácií – tu sa čitateľ rozhoduje, či sa mail oplatí čítať, alebo ho vyhodí – preto musí mail začínať malými „áno“
  2 sec/A4 = 10 fixácií – v priebehu týchto fixácií sa oko rozhodne, či bude ďalej čítať = každá A4 by mala mať 10 zámerne uložených fixácií, v správnom poradí, ktoré oko vedú tak, aby čitateľ dostal pozitívnu správu

Správanie sa čitateľa ako základ directmarketingu Správanie sa čitateľa ako základ directmarketingu

Poradie v akom si oko fixuje vybrané body

Poradie vnímania obrázkov

 • veľké ob. pred malými
 • farebné pred čb
 • teplé tóny pred studenými
 • krikľavé, alebo veľmi tmavé tóny pred strednými
 • obrazové výseky pred jednotlivými obrázkami
 • ľudia pred produktami
 • deti pred dospelými
 • veľa ľudí pred jednotlivcami
 • akcia pred pokojom
 • portrét pred celým záberom
 • oko pred portrétom
 • zvieratá pred rastlinami
 • zvislé plochy pred vodorovnými
 • diagonálne plochy pred zvislými
 • kruhy pred pravouhlými tvarmi

Poradie vnímania headlinov

 • veľké pred malými
 • krátke pred dlhými
 • jednoriadkové pred viacriadkovými
 • pozitívne písmo (čierne na bielom) pred negatívnym
 • veľké/malé písmená pred versálou
 • podčiarknuté texty pred nepodčiarknutými
 • krátke slová v headlinje pred dlhými
 • jednoduché slová v headlinoch pred komplikovanými odbornými slovami

Na správnom mieste správna odpoveď

 • určité otázky kladie čitateľ vždy na určitom mieste mailu, to znamená, že tu by sa mali nachádzať aj odpovede

Obálka a list odpovedajú na otázky, kt. sú typické pre kontaktnú fázu pri osobnom stretnutí
Response=návratky apod. odpovedajú na otázky typické pre záverečnú fázu
Prospekt a katalóg poskytujú odborné odpovede a vzbudzujú chuť ku kúpe

Skúška správnosti