Reklamné prostriedky a formy oslovenia

Reklamné prostriedky a formy oslovenia

Klasický balíček direct mailu pozostáva z:

 • obálka/obal – dôležitý pre doručenie/pošta
 • list – vytvára kontakt medzi firmou a adresátom
 • prospekt – predstavuje ponuku
 • “nosič” reakcie – slúži na získanie ďalších info/objednávku

Nosič reakcie

 • kartička – možnosť zaslania poštou ako pohľadnicu/korešp. list
 • kupón, ktorý sa dá poslať v obálke (najlepšie už priloženej)
 • odpovedné obálky s kupónom vo forme predĺženej záložky

List

 • najčastejšie štandartný A4 poskladaný do DL formátu – do 20g
  • pri tvorbe DM treba myslieť aj na poštovné
  • ak namusíme prihliadať na náklady spojené s poštovným, použijeme radšej netradičný formát : zaujať + väčšia plocha na info
 • malé a veľké listy (Giant letters)
  • kombinácia listu s prospektom (ilustračné listy)
  • listy s nalepeným pútačom – mince, kúsky látky, vzorky (Gadget letters)
 • ďalšie delenie
  • štandartné listy – všetky rovnaké, bez adresy, bez oslovenia
  • osobné listy – majú adresu, osobné oslovenie konkrétneho človeka
  • infopošta – v princípe sú všetky zásielky rovnaké, avšak s malými rozdielmi v texte – tel. čísla, otváracie hodiny, mená zástupcov, podpis) – avšak poradie textu zostáva vždy rovnaké
   (napr. poisťovňa, sieť predajní po celom SR a pod.)
 • Obálka
  • nositeľ informácie
  • pútač

 

Ďalšie prostriedky

 • ide o početné kombinácie klasického zo 4 častí pozostávajúceho DM

Kombinácia listu a odpovednej karty = okienkový list (Reply-o-letter)

 • list je v záhlaví predĺžený o „príložku“, ktorá je ohnutá dozadu a čiastočne prilepená tak, že vytvára niečo ako vrecko – do tohto vrecka sa vsunie odpovedná karta
 • tam, kde je adresa, je list vyseknutý, aby ju bolo vidieť
 • odpovedné obálky sa z priestorových a cenových dôvodov dajú pripraviť ako kupón
 • vnútorná časť slúži v týchto prípadoch najčastejšie ako objednávková časť
 • pred odoslaním sa kupón zloží dovnútra a pomocou „okrajového pogumovania“ sa zavrie a vznikne tak obálka
 • výhodou je, že v otvorenom stave máme dvojitú reklamnú plochu na využitie
 • často sa musí list a odpovedná karta potláčať adresou v rámci jednej tlače
 • to sa robí tak, že sa potláča hárok dlhší o veľkosť karty, ktorá sa potom pofalcuje, ohne dozadu a plnoplošne zlepí – takže vznikne normálna poštová kartička
 • ak sú viaceré reklamné prostriedky zhrnuté do brožúry, hovoríme o booklet
 • čitateľovi tu presne predpíšeme poradie v akom má čítať
 • najprv úvodný text – (list)
 • predstavenie ponuky (prospekt)
 • návratka
 • najhodnotnejšia však je návratka, kt.je vo forme dvojitej karty, z ktorej si návratku pomocou perforácie odtrhnete

Flyer a Stuffer

 • ide o letáky, prospektíky, ktoré sa prikladajú na využitie hmotnostnej hranice zásielky

Viacnásobný impulz

 • nie každý sa spokojí s “One-Shot Mailing”
 • niekedy sa posiela pred-mailing – ide väčšinou o kartu, kt. avízuje
 • ďalší stupeň mailu
 • častejšie sa však posiela po-mailing – ide o list, ktorý ešte raz upozorní na zaslaný katalóg, ponuku; prípadne ponúkne ešte raz zaslať materiál
 • tieto listy nie sú opakovaný mailing – tu ide o opakovanie ponuky bez odvolávky na predchádzajúcu; používa sa najmä v B2B – kde priemerne trvá rozhodovací proces 17 týždňov

Malé darčeky

 • používajú sa na dosiahnutie pomerne vysokej odozvy
 • pomáhajú nerozhodným rozhýbať sa
 • zvyšuje sa tým aj zapamätateľnosť
 • cena týchto darčekov je väčšinou malaá, ale javí sa samozrejme vyššou
 • dôležité – neobyčajné, súvislosť s ponukou, ľahko zasielateľné

existuje aj tzv. rýchlostná prémia

 • na vybudenie rýchlej reakcie
 • ak si v priebehu 14 dní…….
 • ak do…….
 • prví 111, ktorí zašlú….

 

Zdroj: Handbuch Direct Marketing