Grafický návrh roll up

Ako správne pripraviť grafiku pre roll-up

Roll-up bannery sú ideálnym reklamným nosičom na každej prezentácii, konferencii, výstave, veľtrhu alebo priamo vo Vašcih obchodných priestoroch. Pre potenciálnych zákazníkom sú prehľadným zdrojom dôležitých informácií. Aby ste dokázali naplno využiť potenciál Vášho roll-up bannera, je potrebné pri návrhu vizuálov dodržať niekoľko zásadných pravidiel.

Grafický návrh roll up

Grafický návrh roll up

V prvom rade by mal vizuál Vášho banneru korešpondovať s ostatnými propagačnými materiálmi Vašej spoločnosti (corporate identity). Venujte mu rovnakú pozornosť, ako ostatným prvkom marketingového mixu. Roll-up je spôsob ako propagovať (komunikovať) Vašu značku, produkty alebo služby a zaujať potenciálnych zákazníkov, preto je dôležité aby bol Váš dizajn účinný pri odovzdávaní posolstva.

Tu je 5 užitočných rád pre grafický návrh roll-up bannerov, ktoré predávajú:

1. Logo umiestnite na vrch

Logo Vašej firmy alebo hlavný odkaz sa snažte umiestniť v hornej časti Vášho roll-up banneru. Je veľmi dôležité, aby hlavné posolstvo bolo približne na úrovni očí, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že upúta pozornosť.

2. Buďte stručný a presvedčivý

Menej je niekedy viac a v prípade obsahu, ktorý umiestnite na pomerne úzku plochu roll-up banneru to platí dvojnásobne. Potrebujete upútať pozornosť, vyvolať zvedavosť publika a máte na to zväčša len malý okamih. Pamätajte na to, že sme zvyknutí čítať zľava doprava, zhora nadol. Umiestnenie informácií na ploche banneru a ich náväznosť by mala kopírovať túto schému. Rozsah obsahu obmedzte na minimum, prezentujte len to najpodstatnejšie. Ďalšie informácie poskytne Váš predajný tím, alebo vedľa roll-up banneru umiestnite stojan s letákmi či brožúrami.

3. Farebnosť

Zásadne používajte kontrastné farby pre text a podklad. Žiarivé farby môžu skutočne upútať pozornosť, ale uistite sa, že informácie sú dobre čitateľné aj z diaľky. Pri výbere vhodného fontu sa tiež zamerajte na jeho dobrú čitateľnosť a primeranú veľkosť. Snažte sa používať Vaše firemné farby používané na Vašich webových stránkach, tlačovinách alebo farby definované v dizajn manuáli. O všeobecných pravidlách typografie napíšeme viac v pripravovanom samostatnom článku venovanom tejto problematike.

4. Fotografie a obrázky

Ak chcete na Váš roll-up umiestniť fotografie a obrázky, mali by byť kvalitné a vo vysokom rozlíšení, vhodné na tlač (minimálne 300dpi). Optimálny výsledok dosiahnete, keď budú fotografie a obrázky vo farebnom modeli CMYK. Buďte si istý, že jediná dobrá fotografia nahradí celý blok textu, v ktorom by ste opisovali vlastnosti produktu.

5. Kontaktné informácie

Spodnú časť roll-up banneru vyhraďte pre kontaktné údaje – odkaz na webové stránky, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Pokiaľ pre Váš produkt, službu alebo firmu máte zriadené profily na sociálnych sieťach, určite zverejnite aj tieto informácie. Ďalšou možnosťou je umiestnenie QR kódu s Vašou vizitkou alebo odkazom na Vaše webové stránky.

roll up Relax

Roll up stojan

Máte záujem o grafický roll up baneru?

navrhneme a spracujeme grafický návrh vašich propagačných materiálov