Grafický návrh poukaz

Premio poukaz na nákup

Grafický návrh letáku s poukazom na nákup zahŕňa vytváranie dizajnu pre leták, ktorý bude obsahovať poukaz na nákup produktu alebo služby.

    • Firemné materiály / letáky, Iné práce