Pozvánka Čechová & Partners

Pozvánka na spoločenskú akciu

Grafický návrh pozvánky na spoločenskú akciu zahŕňa vytváranie dizajnu pre pozvánku, ktorá bude slúžiť na pozvanie hostí na akciu.

    • Firemné materiály / letáky, Iné práce
    • Čechová & Partners