Globalsystem Patrik Fischer

Katálog garážových brán Globalsystem

Grafický návrh katálogu garážových brán Globalsystem zahŕňa vytváranie dizajnu pre katalóg, ktorý bude slúžiť na prezentáciu garážových brán a jej výhod.