Grafický návrh vizitky UCI Riders agent

Grafický návrh vizitky UCI Riders agent

Vizitky sa môžu tlačiť jednostranne alebo obojstranne.
Vizitky sa tlačia na papier s gramážou 200 - 350g. Doporučujeme papier 300g.