Grafický návrh vizitky CA UNITRAVEL

Grafický návrh vizitky CA UNITRAVEL

Štandardné vizitky navrhujeme v rozmere 90 x 50 mm. Tento štandardný formát využívame z praktického hľadiska napr pre následné založenie vizitky do vizitkára.

    • Vizitky
    • CA UNITRAVEL
    • grafický návrh