Grafický návrh vizitky Brielafit studio

Grafický návrh vizitky Brielafit studio

Štandardné vizitky navrhujeme v rozmere 90 x 50 mm. Tento štandardný formát využívame z praktického hľadiska napr pre následné založenie vizitky do vizitkára ktorý je v tomto formáte.

    • Vizitky
    • grafický návrh