Grafický návrh na vizitky agroporadca.sk

Grafický návrh na vizitky agroporadca.sk

Najčastejšie používaný papier pre výrobu vizitiek je biela krieda 300g. Je možné si vybrať i z mnoho iných špeciálnych papierov s rôznou povrchovou úpravou a štruktúrou.

    • Vizitky
    • grafický návrh