Grafický nárh letáku logopédia

Grafický nárh letáku zaškolenie

Zaškolenie učiteľov - na správny vývin reči a práca s emóciami a cielenou komunikáciu na dieťa.

    • Firemné materiály / letáky
    • Mgr. Barbora Tokošová

Zaškolenie učiteľov – na správny vývin reči a práca s emóciami a cielenou komunikáciu na dieťa.