Grafický nárh letáku TATABOOK

Grafický nárh letáku TATABOOK

Grafický nárh letáku TATABOOK

TATABOOK TALKING TAKTIL BOOK
je inovatívny projekt, ktorý svojím základným nastavením realizuje vzdelávanie atraktívnejšie ako do teraz zavedené postupy. Ponúka ľubovoľné témy v realizácii, ktorá zrovnoprávňuje
hmat, sluch a zrak.