Grafický návrh letáku FORBAK

Grafický nárh letáku FORBAK

Grafický návrh letáku FORBAK zahŕňa vytváranie dizajnu pre leták, ktorý bude slúžiť na prezentáciu produktového portfólia spoločnosti.

 

Grafický návrh letáku FORBAK

Grafický návrh letáku FORBAK

Grafický návrh letáku FORBAK

Grafický návrh letáku FORBAK

Grafický návrh letáku FORBAK