Ako zistím smerovanie DNS domény?

Čo je DNS? Ako zistím kam smeruje DNS záznam mojej domény?

Na Internete existujú tzv DNS servery , ktoré majú uloženú databázu doménových mien s informáciami, na ktorom serveri (počítači) sa domény nachádzajú. Vo chvíli, kedy do internetového prehliadača napíšete www adresu domény (napr. www.nazov-domeny.sk) a požiadavku odošlete, váš počítač sa opýta niektorého z DNS serverov na IP adresu, kde sa doména nachádza, pripojí sa k nej a internetový prehliadač zobrazí www stránku.

DNS nastavenie je reprezentované nastavením v DNS serveroch. Každá doména má priradené dva alebo viac menných serverov, / u českých domén sa používa pojem Sada serverov, prípadne NSSET / ktoré vedú záznam o doméne.
A záznamy

Hlavnými záznamami sú tzv A záznamy , ktoré určujú hlavné doménové smerovanie.

Na príklade doménového mena nazov-domeny.sk

Záznam v tvare:

@ A 123.121.123.121

znamená, že keď do prehliadača zadáme názov domény nazov-domeny.sk, prehliadač vyhľadá dáta na zobrazenie na serveri s IP 123.121.123.121

www A 123.121.123.121

potom znamená že sa na danej IP bude hľadať obsah pre adresu zadanú ako www.nazov-domeny.sk

ftp A 123.121.123.121

analogicky znamená smerovanie záznamu ftp.nazov-domeny.sk
MX záznamy

DNS záznamy môžu obsahovať aj ďalšie typy záznamov, najčastejšie bývajú nastavované MX záznamy pre smerovanie pošty. Tie sú smerované vždy aj s nejakou prioritou servera pre doručenie, klasicky teda záznam MX vyzerá na príklade nazov-domeny.sk nasledovne:

@ 1 MX mx.server.sk.

@ 10 MX mx.server2.sk.

@ 15 MX mx.postovyserver.sk.

Z tohto zápisu je jasné, že pošta sa prioritne doručuje na server mx.server.sk, ak ju tam nemožno doručiť je smerovaná na server ktorý je druhý v poradí priorít, v tomto príklade mx.server2.sk. a podobne ďalej.

Ďalšie záznamy

V DNS záznamoch sa dajú upraviť aj ďalšie položky napríklad CNAME alebo TXT záznamy, ktoré sú vždy vypisované vo formáte Čo a Kam sa má smerovať.

Na serveri, kam je daný DNS záznam ktorejkoľvek úrovne smerovaný, musí vždy byť nastavené prijímanie pre tú doménu (službu) u ktorej je takto nastavené.

Po akejkoľvek editácii a aktualizácii záznamov v DNS sa tieto informácie šíria do siete internet, čo vplyvom existencie cache na lokálnych počítačoch, serveroch poskytovateľa pripojenia k internetu a iných tranzitných miestach môže trvať rádovo niekolko hodín, než je záznam plne efektívny.

S ohľadom na zavedenie podpory technológie DNSSEC, ktorá ďalej zvyšuje bezpečnosť Vašich domén, sme nútení striktnejšie dodržiavať pravidlá RFC pre tvorbu zónových záznamov domén. Jedná sa o záväzné pravidlá, ktoré stanovujú obsah možných záznamov a ich kombináciu v DNS u domény.

Konkrétne je teraz treba dodržiavať nasledujúce pravidlá:

nie je povolený CNAME záznam *
nie je povolený CNAME záznam @
nie je povolený CNAME záznam totožného mena ako ktorýkoľvek iný typ záznamu
(napr. www IN CNAME some.hosting.cz, pokiaľ existuje záznam www IN A 1.2.3.4., názov www by bol totožný ako pri A zázname)

Ďalšie informácie o fungovaní DNS možno nájsť v encyklopédii:
http://cs.wikipedia.org/wiki/DNS

Nástroj na overenie DNS záznamu:

Ako zistím smerovanie DNS domény?
Ako zistím smerovanie DNS domény?