Aktualizácia letáku

Aktualizácia propagačných materiálov

Nebojte sa ZMENY!

Reklamné letáky sú prezentáciou nie len samotných produktov, ale takisto firmy. Kvalita letákov tak vedome i podvedome buduje celkový image spoločnosti. Zanechať pozitívny dojem je možné práve prostredníctvom kvalitných reklamných materiálov.

Okrem grafického vizuálu a kvality tlače letákov je nemenej dôležitý obsah letáku – jeho posolstvo.

Pôvodný leták
Pôvodný leták
Aktualizácia letáku
Aktualizácia letáku
Aktualizácia letáku
Aktualizácia letáku