Bezplatný online generátor Google Sitemap

Bezplatný online generátor Google Sitemap

XML-sitemaps.com poskytuje bezplatnú službu generátora mapy stránok online, ktorá vytvára mapu stránok XML, ktorú je možné odoslať spoločnostiam Google, Bing a iným vyhľadávacím nástrojom, aby im pomohla lepšie prehľadávať vaše webové stránky. Vygeneruje tiež mapu stránky HTML, ktorá návštevníkom vašich webových stránok umožní jednoduchšiu navigáciu.